Fagbrev «light» gir jobb

Mange lære- og praksisbrevkandidater i Akershus får jobb.

Mange lære- og praksisbrevkandidater i Akershus får jobb.