Foreldremøte på Vg1 onsdag 20. september

Velkommen til foreldremøte onsdag 20. september kl 17.00 - 19.00.

Vi vil gi en generell orientering om skolens opplæringstilbud, elevens rettigheter og plikter og orientere om tilbudet på det enkelte utdanningsprogram.

17.00 – ca 17.30         Informasjon ved rektor. Kort presentasjon av helsetjenesten ved helsesøster.

Ca 17.30 –19.00         Samling avdelingsvis i klasserom. Avdelingsleder og faglærere vil orientere om utdanningsprogrammet og arbeidet i klassen. Informasjon om rådgivertjenesten ved rådgiver.

Vennligst gi tilbakemelding til skolen innen fredag 15. september om hvem som kommer eller om det ikke passer. Gi beskjed direkte til kontaktlærer.