Nyheter

Digital opplæring fortsetter etter påske

Skolen fortsetter som i dag med digital undervisning også første uken etter påske.

Corona: Information in Polish, Dari, Arabic and other languages

Information regarding the corona virus and isolaton from the Norwegian Institute of Public Health.

Testbruker Info, test (testinfo)

Behov for å snakke med noen?

Åpne hjelpetelefoner i Asker og Bærum kommune er et tilbud for alle som trenger noen å snakke med.

Kontaktinfo ledelse

Skolen holdes stengt fram til påske pga koronasituasjonen og alle ansatte jobber fra hjemmekontor.

Bærekraftig utvikling

I uke 49 ble det gjennomført prosjektet "Bærekraftig utvikling" for alle elever ved Holmen Videregående skole.

Årets lærling i Asker!

Vi er så stolte - Hedvig er årets lærling i Asker kommune

Debio-sølv

Kantina er Debiosertifisert

Økologisk mat på Holmen

Søk om stipend innen 15. november

Som elev i videregående skole har du rett til stipend. Men du må søke for å få penger. Søk om stipend på www.lanekassen.no

Valgdebatt på Holmen vgs

Fredag 23. august ble det gjennomført valgdebatt på Holmen vgs. Klima- og miljøpolitikk og skolepolitikk og var blant temaene som ble debattert.

Ungdataundersøkelsen i Akershus

Undersøkelsen gir ungdommer som går på videregående skole en mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.