Velkommen til et nytt skoleår!

Første skoledag er tirsdag 20. august. Alle elever på videregående møter opp i skolegården kl 12.00. Rektor ønsker velkommen og kontaktlærer følger sine elever til klasserommet. Velkommen!