Valgdebatt på Holmen vgs

Fredag 23. august ble det gjennomført valgdebatt på Holmen vgs. Klima- og miljøpolitikk og skolepolitikk og var blant temaene som ble debattert.

Når og hvordan stanse utvinning av olje. Fraværsgrense på videregående skole og etterutdanning av lærere. Bompengespørsmål. Det var noen av spørsmålene som ble tatt opp i paneldebatten.