Temakveld om asperger/autisme i Asker kulturhus

« Å bli kjent med hverandres verden - en familie forteller» // 18.nov mandag kl 18-20

Asker kommune har invitert psykologspesialist og mamma, Judith Van der Weele, og hennes barn til å fortelle fra sin hverdag. Kristoffer opplever verden på en litt annen måte enn mange andre. Maiken har vært en viktig støttespiller som søster. Målet er at denne kvelden skal gi inspirasjon, håp og støtte i hverdagen, samt konkrete faglige innspill. Målgruppe: Aktuelle familier og innbyggere i Hurum, Røyken og Asker kommuner. Fagpersoner i de tre kommunene er også invitert.

Se mer informasjon i vedlegget.