Bærekraftig utvikling

I uke 49 ble det gjennomført prosjektet "Bærekraftig utvikling" for alle elever ved Holmen Videregående skole.

Elevene kunne selv velge ulike retninger å se på emnet "Bærekraftig utvikling". Noen redesignet møbler, mens andre redesignet klesplagg. Tur inn til Oslo, med blant annet omvisning i Rådhuset, ble også organisert.

Service og Samferdsel så på ulike problemstillinger rundt et jeans firma, som ønsker å tenke bærekraftig. Av andre aktiviteter var det laget et escape-rom, som RM-linja hadde satt opp, der elevene måtte løse ulike oppgaver for å komme ut av escape-klasserommet.

Pippip Ferner
Pippip Ferner
Foto: Christine Istad

Kunstneren Pippip Ferner hadde en interessant presentasjon forbindelse forsøppling av plast i samfunnet og gjenbruk.