Holmen skole organiserer digital hjemmeskole pga koronasituasjonen

Skolen er stengt fram til påske.

All opplæring gis nå digitalt. Informasjon om situasjonen etter påske, kommer når dette er klargjort sentralt.

Vi bestreber oss på at alle elever skal ha daglige treffpunkt med sine lærere og sin klasse slik at tilhørighet og fellesskap opprettholdes. Det forventes at elevene stiller til alle avtalte digitale møter og treffpunkt. Fagkrav og innleveringer tilpasses fremdeles den enkelte elev. Elevene kan få teknisk support via kontaktlærer. 

 

Vi er alle med på den felles nasjonale dugnaden for å bremse smittespredningen. Dette setter noen fysiske begrensninger for å møtes og omgås. Samtidig håper vi at digital undervisning og samhandling kan bidra til å holde ved like god og nødvendig kontakt.