Behov for å snakke med noen?

Åpne hjelpetelefoner i Asker og Bærum kommune er et tilbud for alle som trenger noen å snakke med.

Asker kommune har åpne hjelpetelefoner:
Hjelpetelefonen for barn og unge: 66715059
Hjelpetelefonen for foresatte: 66715049
Publikumstelefon for Corona relaterte spørsmål, tlf 66 71 59 99

Bærum kommune har åpne hjelpetelefoner:
Psykisk mestringstelefon Korona: 67509494
Se mer info på Bærum kommune korona hjelpetelefoner