Ungdataundersøkelsen i Akershus

Undersøkelsen gir ungdommer som går på videregående skole en mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

Undersøkelsen er frivillig. Formålet med undersøkelsen er å

  • Gi ungdommer som går på videregående skole i Akershus mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
  • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
  • Gi mulighet for sammenligning med andre fylker og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Undersøkelsen tar ca en time og gjøres elektronisk på skolen.