Lån og stipend

Alle i videregående opplæring kan søke Lånekassen om stipend.

Alle elever i videregående opplæring med ungdomsrett får stipend til nødvendig utstyr i opplæringen. Husk at du må søke om dette. Hvor mye du kan få, vil blant annet avhenge av hvilken utdanning du tar, inntekten og formuen til forsørgerne dine, eventuell egen trygd, pensjon eller lærlinglønn, om du bor sammen med foreldrene dine eller for deg selv.

Fristen for å søke støtte er 15. november for høsten og 15. mars for våren.