Holmen skole

Holmen skole gir tilbud til elever som trenger skjermet, individuelt tilrettelagt og praksisnær undervisning som det er vanskelig å få ved andre skoler

Holmen skole gir tilbud til elever som trenger skjermet, individuelt tilrettelagt og praksisnær undervisning som det er vanskelig å få ved andre skoler. Holmen skole har 84 elevplasser på videregående, og 16 plasser på grunnskolen.

Holmen videregående skole

Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Alle elever må ha et sakkyndig vedtak fra veiledningstjenesten/PPT i Asker og Bærum.

Holmen skole tilbyr tilrettelagt opplæring innen følgende utdanningsprogram:

  • studiespesialisering Vg1 over ett eller flere år
  • design og håndverk Vg1 over ett eller flere år
  • restaurant- og matfag Vg1 over ett eller flere år
  • service og samferdsel Vg1 over ett eller flere år
  • teknikk og industriell produksjon

Undervisningen blir tilrettelagt ut fra det valgte utdanningsprogrammet, elevens behov beskrevet i sakkyndig vurdering om rett til spesialundervisning og enkeltvedtaket. Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av faglærere og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtaket, kartlegging av elevene, samtaler med elev og eventuelt foresatt og annen relevant informasjon.

Skolen har fortløpende inntak gjennom hele skoleåret for å kunne gi tilbud til elever som for eksempel slutter et ordinært tilbud.

TIP holder til på Bjerkås, hvor de har et bilverksted og et verksted innenfor trearbeidsfag. I tillegg er det utstyr for vedproduksjon. Avdelingen har egen båt, og det blir lagt vekt på aktiviteter knyttet opp mot friluftsliv.

Veien til lærekandidat

Dette er et tilbud til elever som ikke går for full yrkeskompetanse. Målsettingen er at elevene skal tegne en opplæringskontrakt med en bedrift i løpet av året. Tilbudet består av praksis i bedrift og opplæring på skolen.

Holmen grunnskole

Holmen grunnskole tilbyr undervisning på ungdomsskoletrinnet i små grupper. Lærertettheten er høy og målet er å gi elevene grunnskoleopplæring og eksamen i samarbeid med hjemmeskolen. Vi tar utgangspunkt i vanlige fagverk og lager individuelle tilpasninger. Oppfølgingen av den enkelte elev er tett, både faglig og sosialt.