Veien til lærekandidat

For deg som vil få yrkeskompetanse gjennom å jobbe samtidig som du går på skole.

Elever på "Veien til lærekandidat" jobber tre dager i en bedrift og er inne på skolen to dager per uke. I løpet av skoleåret er målet å  få en jobb eller å tegne en opplæringskontrakt som Lærekandidat. Skolen hjelper til med å skaffe praksisplass og gir tett oppfølging. Lærekandidatplass kan du søke innenfor mange yrker. Du må være interessert i faget og møte på jobb.

Innhold i skoledagene:

  • grunnleggende kompetanse innenfor hverdagslivets matematikk
  • lesing og skriving relatert til arbeidsliv
  • samfunnsfaglige temaer
  • hvilke krav, forventninger og rettigheter du har som arbeidstaker
  • du får hjelp til å jobbe med utvalgte mål i yrkespraksisen din
  • ekskursjoner til bedrifter og institusjoner
  • kroppsøving

Kontaktperson

Gry Westvik

E-post Gry.Westvik@holmen.vgs.no