Service og samferdsel

For deg som er utadvendt, serviceinnstilt og liker å jobbe med mennesker.

Holmen skole tilbyr service og samferdsel Vg1 over ett eller flere år.

Ved å velge service og samferdsel får du et bredt grunnlag og et godt utgangspunkt for yrker som
IKT-servicemedarbeider, kontor- og administrasjonsmedarbeider, reiselivsmedarbeider, resepsjonist, salgsmedarbeider, vekter og yrkessjåfør. Service og samferdsel passer for deg som er utadvendt, serviceinnstilt og liker å ha med mennesker å gjøre. Du må også kunne vise respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer.

Fag i Vg1

  • Drift og oppfølging
  • Kommunikasjon og service
  • Planlegging
  • Yrkesfaglig fordypning
  • Norsk
  • Engelsk
  • Naturfag
  • Matematikk
  • Kroppsøving