Studiespesialisering

For deg som liker å arbeide med teoretiske fag.

Holmen skole tilbyr studiespesialisering Vg1 over ett eller flere år.

Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.

Fag i Vg1

  • Norsk
  • Fremmedspråk (engelsk, tysk)
  • Geografi
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøving
  • Matematikk
  • Naturfag