Teknikk og industriell produksjon

For deg som liker praktisk arbeid, skru på bil og trearbeid.

Holmen skole tilbyr et tilrettelagt opplæringstilbud innenfor teknikk og industriell produksjon. Skolen har eget bilverksted og trearbeidsverksted. Det blir lagt vekt på opplæring innenfor disse områdene, men også arbeidstrening på andre felt

Opplæring, arbeidstrening og arbeidserfaring skal legge grunnlag for utplassering i bedrift. Elevene får prøve ut flere yrkesområder. Når elevene har funnet fram til sitt yrkesområde, er målet å inngå en opplæringskontrakt og bli lærekandidat.

Elevene får også undervisning innenfor norsk, matematikk og kroppsøving.

Utvikling av sosial kompetanse og god arbeidsadferd blir vektlagt. Elevene deltar på felles lunsj og fritidsaktiviteter.